Securion ISO gecertificeerd

Eind 2016 heeft weer de ISO 9001:2015 certificeringsaudit plaatsgevonden. Deze audit werd uitgevoerd door SGS Nederland B.V. Tijdens deze audit werd geen enkele tekortkoming geconstateerd en aan alle daaraan verbonden kwaliteitseisen werd voldaan.

In onze visie is de ISO certificering een perfecte aanvulling op het Keurmerk Beveiliging. Daar waar het Keurmerk veel meer gericht is op beveiligingsaangelegenheden en (onder andere) toetst op de naleving van de wettelijke regelgeving, is ISO 9001:2015 een kwaliteitsmanagement systeem waarmee wij structureel aan steeds tevredener klanten kunnen werken.

De Nederlandse Veiligheidsbranche heeft een factsheet opgesteld waarin de verschillen en overeenkomsten tussen het Keurmerk en ISO certificaat inzichtelijk worden gemaakt. Deze factsheet is via onderstaande link te raadplegen.

Factsheet Keurmerk vs ISO 9001:2015

Klanten die beveiliging aan ons toevertrouwen

Gecertificeerde beveiligingsdiensten

Securion is houder van het keurmerk beveiliging en ISO 9001:2015 gecertificeerd, dit geeft kortgezegd aan dat Securion haar beveiligingsdiensten zeer serieus neemt en organiseert volgens de kwaliteitseisen van het keurmerk.

Essentiële eisen van het keurmerk:

Financiële soliditeit
Correcte toepassing van de CAO
Integriteit en betrouwbaarheid van de organisatie
Naleving Privacygedragscode

Onze beveiligingsdiensten

Bij Securion waken professionals over de veiligheid. Wij bieden beveiligingsdiensten aan in het gebied Twente / Achterhoek. Aspecten die ons kenmerken zijn kwaliteit, flexibiliteit en continuïteit van dienstverlening. Onze opvatting is dat mensen de motor zijn van ieder bedrijf.