Video- en servicecentrale

Altijd zicht op uw eigendommen. Waarom wachten tot uw bewegingsmelder (meestal inpandig) een verdachte beweging detecteert? In een dergelijk geval heeft u óf schade (men is immers binnen) óf het betreft een “valse melding” (vliegje of spin op de melder).

  • Uw beveiliging optimaal geregeld

    Securion denkt actief met u mee en ontzorgt u volledig.

  • Onderscheidend in dienstverlening

    Echt oog en aandacht voor u als klant.

  • ISO; Min. Van Veiligheid & Justitie

    Verzekerd van gecertificeerde professionals.

Een inbraak duurt gemiddeld niet langer dan 4 minuten

In het eerste geval is de kans groot dat de alarmopvolger -of u dat nu zelf bent, of de beveiligingsdienst- pas aanwezig is als het “leed al is geschiedt”. Een inbraak duurt gemiddeld namelijk niet langer dan 4 minuten. In het tweede geval moet u meestal op een zeer ongelukkig tijdstip zelf ter plaatse komen of uw beveiligingsdienst rukt voor u uit en u krijgt hier een factuur van. Uw alarmsysteem maakt u in ieder geval niet meer en niet minder duidelijk dat u óf slachtoffer bent geworden van een inbraak, óf dat er sprake is geweest een nodeloze alarmmelding. (waar dan meestal een factuur op volgt). Zonder opvolging is uw alarmsysteem immers niet meer dan een dure wekker die voortdurend: “alarm”, blijft roepen.

Intelligente camerasystemen detecteren een indringer ruim voor deze daadwerkelijk uw pand betreedt. In het geval een intelligente camera een beweging detecteert, zal onze centralist direct meekijken om te beoordelen of onmiddellijke actie gewenst is, of dat er sprake is van een melding zonder criminele oorzaak. Eventueel kan via een spreek- luisterverbinding ongewenst bezoek aangesproken worden. Iemand op heterdaad betrappen is natuurlijk èèn ding, liever willen wij voorkomen dat een inbreker daadwerkelijk tot actie over gaat.

Wij werken conform strenge protocollen en zijn uiterst selectief met ons aannamebeleid. Het is uiteindelijk de combinatie tussen de mens en de techniek welke de kwaliteit waarborgt. Doordat wij observanten hebben welke een achtergrond hebben op het gebied van Integrale Veiligheid en/of Sociale Veiligheid zijn zij uitstekend in staat om bijzonderheden tijdig te signaleren. Wij werken met intelligente software (Video Content Analyse) waarbij wij de zogenoemde “black screen policy” hanteren. Dit betekent dat de observant middels een pixel verandering geattendeerd zal gaan worden om een onderzoek te starten om de oorzaak van de melding te herleiden. Op basis van de constateringen van onze observant zal er een actiepatroon uit worden gezet. Dit kan betekenen dat onze surveillancedienst of de politie aangestuurd zal gaan worden. Middels een bekrachtigd samenwerkingsverband hebben we directe lijnen met de politie waarbij wij vertrouwelijke gegevens aan elkaar uitwisselen.

Securion heeft haar Video- en Service Centrale conform de diverse eisen gesteld door verzekeraars ingericht door maatregelen te treffen zoals een dubbele lijnverbinding, het hebben van een noodstroomvoorziening, het hebben van externe een back up locatie waarbij de dienstverlening overgezet kan worden indien noodzakelijk alsmede alle overige eisen zoals training en screening personeel, sluiswerking bij toegang centrale etc..

Wij hebben een zeer nauwe samenwerking met politie en justitie en u bent in het geval van een calamiteit verzekerd van een adequate afhandeling.

De camerabeelden zijn bij Securion in vertrouwde handen en eventuele opnamen voldoen geheel aan de eisen gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw privacy is geheel gewaarborgd. De opgenomen beelden kunnen in voorkomend geval ook ter opsporing gebruikt worden door Justitie en politie.

Zien is geloven?

Uiteraard kunnen wij u van alles beloven, maar werkt het ook echt zo?

Wij leveren maatwerk en maken samen met u een beveiligingsplan. Het eventueel finetunen van de camera-intelligentie gebeurd op onze meldkamer en wordt indien nodig samen met u en uw installateur na een testperiode op onze meldkamer bekeken.

U bent uiteraard van harte welkom op onze Video- en Service Centrale om eens te kijken wat er met uw camerabeelden gebeurt en hoe alles “reilt en zeilt”.

Klanten die beveiliging aan ons toevertrouwen

Gecertificeerde beveiligingsdiensten

Securion is houder van het keurmerk beveiliging en ISO 9001:2015 gecertificeerd, dit geeft kortgezegd aan dat Securion haar beveiligingsdiensten zeer serieus neemt en organiseert volgens de kwaliteitseisen van het keurmerk.

Essentiële eisen van het keurmerk:

Financiële soliditeit
Correcte toepassing van de CAO
Integriteit en betrouwbaarheid van de organisatie
Naleving Privacygedragscode

Onze beveiligingsdiensten

Bij Securion waken professionals over de veiligheid. Wij bieden beveiligingsdiensten aan in het gebied Twente / Achterhoek. Aspecten die ons kenmerken zijn kwaliteit, flexibiliteit en continuïteit van dienstverlening. Onze opvatting is dat mensen de motor zijn van ieder bedrijf.