Winkelsurveillance

Winkeldiefstal, vernieling, bedreiging, een snelle greep in de kassa, agressief gedrag van klanten, overvallen; het staat niet allemaal in de krant, maar het komt vaker voor dan menigeen denkt.

 • Uw beveiliging optimaal geregeld

  Securion denkt actief met u mee en ontzorgt u volledig.

 • Onderscheidend in dienstverlening

  Echt oog en aandacht voor u als klant.

 • ISO; Min. Van Veiligheid & Justitie

  Verzekerd van gecertificeerde professionals.

Preventiebegeleider in de detailhandel

De ongewenste gevolgen van deze winkelcriminaliteit zijn een gevoel van onveiligheid, ook voor uw medewerkers, derving, omzetverlies en niet te verhalen schade. De criminaliteit is de laatste jaren zelfs zo sterk toegenomen, dat de overheid de voorkoming en bestrijding ervan niet meer alleen kan verwerken.

Het criminaliteitsgehalte in winkelgebieden zonder functioneel toezicht blijkt vaak hoog te zijn en hierdoor ontstaat een onaantrekkelijk ondernemersklimaat. De politie heeft relatief weinig tijd en middelen beschikbaar om in winkelgebieden te surveilleren. De opvolgingstijd bij alarmeringen of assistentie aanvragen is hierdoor te lang waardoor de ondernemer of het aanwezige personeel er tijdens calamiteiten vaak alleen voorstaat. U kunt als ondernemer deze ontwikkeling beperken door gebruik te maken van de expertise van Securion.

Door de ogen van de ondernemer

Onze aanpak gaat uit van voor u meetbare resultaten waarbij de bestrijding van de derving centraal staat. Maar onze werkwijze heeft meer zichtbare effecten tot gevolg. Veilig werken in een aangenaam winkelklimaat en een klantvriendelijke opstelling van uw personeel bijvoorbeeld. Zelfs de directe omgeving van uw winkel wordt daarin betrokken.

Securion is thuis in de problematiek van de detailhandel en benaderd deze problemen vanuit het oogpunt van de ondernemers. Eerst zal worden geïnventariseerd welke maatregelen er al genomen zijn. Vervolgens bepalen we samen met de ondernemer wat de beste maar ook de meest haalbare oplossing is.

Een geüniformeerde winkelsurveillant is in vele winkels en winkelgebieden inmiddels een vertrouwd beeld geworden. De inzet van deze surveillant heeft vooral een preventief karakter. De surveillance is gericht op het voorkomen van winkeldiefstal en / of andere onregelmatigheid en overlast.

Collectieve winkelsurveillance

Bij het opstarten van een collectieve winkelsurveillancedienst wordt aan de diverse ondernemers de mogelijkheid gegeven gezamenlijk een winkelsurveillant in te huren. Hierdoor zullen de kosten per deelnemer relatief laag zijn. De surveillant surveilleert van winkel tot winkel of is in de winkel aanwezig. Taken die door de winkelsurveillant kunnen worden uitgevoerd zijn:

 • voorkomen van (winkel)diefstal;
 • opvolgen en/of afhandelen van geconstateerde (winkel)diefstal;
 • overdragen aan politie;
 • afhandeling van de aangifte;
 • bestrijding van agressie (orde en rust);
 • het ontzeggen van de toegang tot de winkel namens de ondernemer;
 • het opvolgen van EHBO voorvallen;
 • dienstverlening aan de consument (goed gastheer/gastvrouw).

Oproepsysteem/assistentie aanvraag

Via een vernuftig oproepsysteem dat door een handzendertje onopgemerkt wordt geactiveerd kan de winkelsurveillant worden opgeroepen en naar de betreffende winkel worden gedirigeerd. Hiermee wordt de preventieve werking verder versterkt. Dit is een volautomatisch oproepsysteem, dat wordt geactiveerd door een zendertje dat het personeel bij zich draagt. Het voordeel van dit systeem is, dat het personeel het onopgemerkt kan activeren, bijvoorbeeld in het geval dat men alleen in de winkel staat of dat men reeds persoonlijk betrokken is bij een calamiteit en niet meer bij de telefoon kan komen. Het is de meest bedrijfszekere mogelijkheid voor de ondernemer om assistentie aan te vragen.

Klanten die beveiliging aan ons toevertrouwen

Gecertificeerde beveiligingsdiensten

Securion is houder van het keurmerk beveiliging en ISO 9001:2015 gecertificeerd, dit geeft kortgezegd aan dat Securion haar beveiligingsdiensten zeer serieus neemt en organiseert volgens de kwaliteitseisen van het keurmerk.

Essentiële eisen van het keurmerk:

Financiële soliditeit
Correcte toepassing van de CAO
Integriteit en betrouwbaarheid van de organisatie
Naleving Privacygedragscode

Onze beveiligingsdiensten

Bij Securion waken professionals over de veiligheid. Wij bieden beveiligingsdiensten aan in het gebied Twente / Achterhoek. Aspecten die ons kenmerken zijn kwaliteit, flexibiliteit en continuïteit van dienstverlening. Onze opvatting is dat mensen de motor zijn van ieder bedrijf.