Objectbeveiliging door professionals

Gastheerschap in combinatie met beveiligingstaken.

 • Uw beveiliging optimaal geregeld

  Securion denkt actief met u mee en ontzorgt u volledig.

 • Onderscheidend in dienstverlening

  Echt oog en aandacht voor u als klant.

 • ISO; Min. Van Veiligheid & Justitie

  Verzekerd van gecertificeerde professionals.

Veiligheidsgevoel en welzijn

Door de inzet van permanente beveiliging en/of mobiele surveillance, verhoogt u het welzijn en veiligheidsgevoel van uw medewerkers, bezoekers en leveranciers. Naast de reguliere beveiligingswerkzaamheden welke u kunt verwachten van een beveiliger heeft deze een belangrijke functie binnen uw organisatie. Buiten de primaire beveiligingstaken is onze beveiliger, gastheer of gastvrouw het ‘visitekaartje’ van uw organisatie. Deze beveiliger verricht uitvoerende werkzaamheden uit, is loyaal, flexibel, klantgericht, creatief, assertief, servicegericht en dienstverlenend. De beveiliger werkt nauw samen met de interne medewerkers van uw organisatie en zal desgevraagd ondersteuning bieden daar waar nodig. De beveiliger is vanuit de primaire beveiligende taak getraind en ervaren in het optreden bij calamiteiten en kan hier een coördinerende rol in vervullen.

Securion heeft vanuit de samenwerking met haar opdrachtgevers een “Beroepscompetentieprofiel Objectbeveiliger” ontwikkeld. Deze wordt toegepast als basis voor het functieprofiel van de beveiliger, hierin wordt gekeken naar onderstaande beroepscompetenties. De beveiliger:

 • signaleert ongewenste bezoekers en afwijkend gedrag van bezoekers;
 • handelt volgens de procedures wanneer er een alarm afgaat;
 • meldt storingen volgens de overeengekomen procedures;
 • leest de opdracht nauwkeurig of luistert aandachtig naar een mondelinge opdracht;
 • treedt op als gastvrouw/-heer met een hospitality uitstraling;
 • is in staat om op adequate wijze om te gaan met vertrouwelijke informatie om de belangen van het bedrijf en de privacy van personen veilig te stellen;
 • reageert assertief en discreet op vragen en verzoeken die de belangen van de organisatie en de privacy van personen kunnen bedreigen;
 • past (wettelijke) regels, afspraken en procedures correct toe;
 • is in staat om op adequate wijze prioriteiten te stellen, overzicht te bewaren, ordelijk en assertief te zijn en de concentratie te behouden;
 • stelt zich coöperatief, flexibel en dienstverlenend op;
 • is integer en ontvankelijk voor- en kan omgaan met kritiek;

Klanten die beveiliging aan ons toevertrouwen

Gecertificeerde beveiligingsdiensten

Securion is houder van het keurmerk beveiliging en ISO 9001:2015 gecertificeerd, dit geeft kortgezegd aan dat Securion haar beveiligingsdiensten zeer serieus neemt en organiseert volgens de kwaliteitseisen van het keurmerk.

Essentiële eisen van het keurmerk:

Financiële soliditeit
Correcte toepassing van de CAO
Integriteit en betrouwbaarheid van de organisatie
Naleving Privacygedragscode

Onze beveiligingsdiensten

Bij Securion waken professionals over de veiligheid. Wij bieden beveiligingsdiensten aan in het gebied Twente / Achterhoek. Aspecten die ons kenmerken zijn kwaliteit, flexibiliteit en continuïteit van dienstverlening. Onze opvatting is dat mensen de motor zijn van ieder bedrijf.