Alarmopvolging

Een adequate alarmopvolging in geval van inbraak-, brand- of calamiteitenmeldingen.

  • Uw beveiliging optimaal geregeld

    Securion denkt actief met u mee en ontzorgt u volledig.

  • Onderscheidend in dienstverlening

    Echt oog en aandacht voor u als klant.

  • ISO; Min. Van Veiligheid & Justitie

    Verzekerd van gecertificeerde professionals.

Wat is alarmopvolging?

Alarmopvolging is een dienstverlening van onze afdeling mobiele surveillance en vormt de schakel tussen het alarmsysteem, een particuliere alarmcentrale en het risicoadres. Bij een alarmindicatie wordt onze surveillancedienst “24-7” naar uw pand of object “gedirigeerd”. De surveillant is vooraf geïnformeerd over de aanwezige situatie, heeft de beschikking over toegangssleutels en is bekend met de geldende procedures. In deze procedures worden alle specifieke afspraken vermeld, die op maat worden vastgelegd in dienstinstructies. Door de samenwerking en technische koppeling tussen uw particuliere alarmcentrale en onze Video- en Service Centrale, hebben wij de snelst denkbare doormelding omdat een alarmmelding direct wordt doorgelinkt naar ons systeem. Het alarm loopt immers niet meer via de medewerker van de particuliere alarmcentrale maar komt rechtstreeks binnen bij de mobiel surveillant. Hierdoor zijn wij in staat zeer adequaat en met een minimaal tijdverlies te reageren. Bovendien weet onze surveillant zich altijd “geruggensteund” door onze operators in onze Video- en Service Centrale die “live” kunnen meekijken middels camera’s en ons voertuigvolgsysteem.

Afwijkende situatie of loze alarmering?

Ter plaatse zal er door de surveillant een gedegen buitencon­trole verricht worden om zich ervan te vergewissen dat er geen afwijkende situaties zijn (bijv. sporen van braak). Als blijkt dat er een grote kans bestaat te maken te hebben met een “loze alarmering” zal de surveillant het pand betreden en de oorzaak van de melding trachten te verhelpen.

Als dit gebeurd is, maakt hij een rapport op en vermeldt de geconstateerde bijzonderheden. Vervolgens zal hij het systeem resetten en het alarmsysteem inschakelen. Bij een daadwerkelijke calamiteit wordt de politie altijd ver­zocht om assistentie, waarbij tevens een door u aangewezen medewerker van uw organisatie geraadpleegd wordt.

Klanten die beveiliging aan ons toevertrouwen

Gecertificeerde beveiligingsdiensten

Securion is houder van het keurmerk beveiliging en ISO 9001:2015 gecertificeerd, dit geeft kortgezegd aan dat Securion haar beveiligingsdiensten zeer serieus neemt en organiseert volgens de kwaliteitseisen van het keurmerk.

Essentiële eisen van het keurmerk:

Financiële soliditeit
Correcte toepassing van de CAO
Integriteit en betrouwbaarheid van de organisatie
Naleving Privacygedragscode

Onze beveiligingsdiensten

Bij Securion waken professionals over de veiligheid. Wij bieden beveiligingsdiensten aan in het gebied Twente / Achterhoek. Aspecten die ons kenmerken zijn kwaliteit, flexibiliteit en continuïteit van dienstverlening. Onze opvatting is dat mensen de motor zijn van ieder bedrijf.